Meghatalmazás

Átutalás és bankkártyás fizetés esetére, számlát igénylő Vevőkre vonatkozó meghatalmazás:

Meghatalmazás:
1 ügylethez fűződő számlakibocsátási kötelezettség teljesítésére

Alulírott

VoXinfo Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Cégjegyzékszám: 01-09-562739
Adószám: 12180439-2-41

A Vevőt, mint a céginformációs szolgáltatást igénybe vevő vásárlót:

Név / Cégnév:
Ország:
Város:
Pontos cim: Köztér neve* Köztér jellege* házszám* lépcsőház emelet ajtó
Irányítószám:

Meghatalmazom, hogy a jelen fizetéshez tartozó céginformációs szolgáltatásról szóló számla kinyomtatása felett a Voxinfo Kft. nevében a következőképp eljárjon: 


- A szolgáltatásról szóló számlát a fizetést követően a Vevőnek kell megjelenítenie, és kinyomtatnia a böngészőből.
- Az így kinyomtatott számla eredeti 1. példány, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a szigorú számadás követelményének.
- A számla nyomtatási elérhetőségét (nem a számlát!) e-mailben is megkapja, így amennyiben fizetés után nincs lehetősége a számla kinyomtatására, azt később is elvégezheti
- A vásárlástól számított 7 napon belül a számla nyomtatását el kell végezni!
- Az eredeti számla nyomtatása után nincs lehetőség újra kinyomtatni a számlát!

Sikertelen nyomtatás esetén új - postán kiküldött - az eredeti számlával megegyező hiteles másolat rendelhető 600 Ft + Áfa térítés ellenében.
A Számla postázásának megrendeléséhez kérjük kattintson ide. >>>

Ezen a módon történő számlakibocsátás az ÁFA törvény 160 § és 161 § - ában leírtaknak eleget tesz. Más, nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok irányadóak.

A Vevő, az 1 ügylethez fűződő számlanyomtatási meghatalmazást elfogadja és annak eleget tesz.

Voxinfo Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100
Tel: 06-1-225-7603
www.voxinfo.hu

További információért hívja a (06-1) 225-7603 telefonszámot (munkanapokon 09-17.30 -ig).