Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege (eszközök)

Hivatkozási szám: Mg.03-xxxx/94/96

A Cg.03-09-xxxxxxx cégjegyzékszámú xxxxxxx-0120-113-03 statisztikai számjelű "xxxx" Korlátolt Felelősségű Társaság 1994. december 31. időpontú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének adatai a következők:

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG (Eszközök)

Sor- szám A tétel megnevezése Előző év [eFt] Tárgyév [eFt]
1.A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok)0 1600
2.I. IMMATERIÁLIS JAVAK- -
3.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK0 1600
4.III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK- -
5.B. Forgóeszközök (6.-9.sorok)5500 4007
6.I. KÉSZLETEK1850 2310
7.II. KÖVETELÉSEK0 127
8.III. ÉRTÉKPAPÍROK- -
9.IV. PÉNZESZKÖZÖK- -
10.C. Aktív időbeli elhatárolások- -
11.ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10.sor)5500 5607
12.D. Saját tőke (13.-17.sorok)5500 4547
13.I. JEGYZETT TŐKE5500 5500
14.II. TÖKETARTALÉK- -
15.III. EREDMÉNYTARTALÉK- -
16.IV. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE- -
17.V. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY0 -953
18.E. Céltartalékok- -
19.F. Kötelezettségek (20-21.sorok)0 1060
20.I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK- -
21.II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK0 1060
22.G. Passzív időbeli elhatárolások- -
23.FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+18.+19.+22.sor)5500 5607


Készült:2006/08/04. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsec hálózati szolgáltató. Nyomtatványszám: 21